Година
2009
Локация
гр. Банско
Категория
Многофункционален комплекс

Социално спортно рекреационен център „Банско” обхваща територия, която се намира в западната част на град Банско. Тя съдържа две от най-важните локации, наситени с множество обществено-обслужващи, спортни и спортно-рекреационни функции – градския парк и градския футболен стадион. Това превръща обекта в изключително важен център както за града, така и за цялата прилежаща територия. Една от основните концептуални идеи за създаването на

обекта е хармоничното вливане на пространствата на парка и останалата част от комплекса. За тази цел се изгражда едно подземно ниво под цялата площ на стадиона и прилежащите зони, разположено на нивото на парка. Там се намира най-големият за град Банско покрит паркинг – за около 830 автомобила. На партерно ниво се създава нова

осъвременена площадка за игра на футбол, изцяло съобразена с нормативите и изискванията на FIFA, подходяща както за провеждане на футболни мачове и тренировки на местно, национално и международно ниво, така и всякакви масови прояви и събития – концерти, официални церемонии, откривания и закривания на първенства и други.

Трибуните за публиката са разположени по източната и западна периферия на игрището и са с капацитет 8000 седящи места. Седящите места на стадиона са изцяло покрити със специална конструкция, която се състои от вертикални масивни елементи – файлери, носещи хоризонталната дървена козирка посредством стоманени греди и въжени обтегачи. Друга основна идея на проекта е изграждането на периферно обиколно застрояване около стадиона с минимална височина (1 – 3 етажа) и хармонично

вписано в околната квартална структура. То предразполага създаването на рингова пешеходна покрита алея около целия стадион. Пълноценното използване на обемите под зрителските трибуни и

ритмичното редуване на архитектурни форми и пространства спомагат за изграждането на една цялостна пешеходно-пасажна среда около футболното игрище. Там се разполагат

магазини, павилиони, заведения за обществено хранене, кинозали, дневни и нощни барове, боулинг и игрални зали, зали за практикуване на различни видове спорт, фитнес-зали, SPA-комплекс, козметични и фризьорски салони и други. От север на стадиона се намира хотелски комплекс категория 4 или 5 звезди с около 90 стаи и апартаменти. От юг на футболното игрище се разполагат две жилищни групи с общо 24 апартамента.

Проектът е разработен под ръководството на арх. Л. Семерджиев и арх. И. Новаков.