Един от първите въпроси, които всеки възложител си задава преди да започне строителство на сграда е „Колко ще ми струва?“. За да получите адекватен отговор, е необходимо единствено да имате проект. Колкото по-пълен и подробно разработен е проектът, толкова по-точен и без изненади ще е прогнозният бюджет. Той се прави въз основа на заложените в проекта строително-монтажни работи и количества на материали, които се остойностяват с актуални цени на строителния пазар, получени чрез реални оферти.

Цената за изготвяне на бюджет се определя от големината на сградата, като единичната ставка е лева / кв.м от разгънатата застроена площ. Сложността на проекта се взема предвид като обективен показател. За да получите индивидуална оферта за изготвяне на бюджет за Вашата сграда, се свържете с мен.

Връзка с мен