Винаги е по-добре планираните дейности по Вашата сграда да включват възможно най-малко участници. Така отговорността не се разделя на малки незначителни части, а се поема от един главен участник. Например, ако планирате да си построите семейна къща, е най-добре архитектът, който я проектира, да отговаря и както за изготвянето на бюджета, така и за авторския надзор. Той не само познава най-добре проекта си, но и няма да има друг виновен, ако е допусната грешка. Така Вие със сигурност ще получите по-качествен краен продукт на по-добра цена.

Цената на комплексната услуга зависи от множество фактори, а единичната й ставка обикновено е в лева / кв.м. За да получите индивидуална оферта за комплексна услуга за Вашата сграда, се свържете с мен.

Връзка с мен