В случай, че планирате основен ремонт или реконструкция, преди всичко е необходимо проектантът да разполага с отправна точка – съществуващото положение на Вашата сграда. Това се постига чрез подробно и цялостно измерване, последвано от прецизно изчертване. Резултатът са детайлни чертежи, служещи за подложка при дизайна на преустройството. Точното заснемане е важна част от целия процес, тъй като спестява множество проблеми при изпълнението на проекта.

Цената за заснемане се определя от големината на сградата или частта от нея, които са обект на преработка, като единичната ставка е в лева / кв.м. Сложността и степента на детайлност на съществуващата сграда са обективен фактор при дефинирането й. За да получите индивидуална оферта за заснемане на Вашата сграда, се свържете с мен.

Връзка с мен