До 2022 г. всички сгради трябва да имат издаден технически паспорт

Техническият паспорт е задължителен документ, който описва актуалното състояние на сградата – точно като личния паспорт на всеки един от нас. Каква информация съдържа техническият паспорт:

  • Година на строителство
  • Вид строителство
  • Степен на устойчивост и безопасност на сградата и нейната инфраструктура
  • Степен на енергийна ефективност
  • Описание на архитектурата, носещата констукция, електро, ВиК и ОВиК инсталациите
  • Описание на всички извършени строителни и ремонтни работи
  • Предписания за необходими ремонти и срок за извършването им

Защо Вашата сграда трябва да притежава технически паспорт – вижте тук: