Година
2009
Локация
гр. София, кв. "Банишора"
Категория
Многофункционален комплекс

Сградата представлява 5-етажен многофункционален комплекс, предназначен за обитаване от възрастни хора със стандарт над средния. Тук те получават възможност да общуват помежду си, както и да участват в различни занимания от клубен характер. Според заданието, комплексът трябва да бъде разположен в малък квартал в централната градска част на София. Теренът е добре обезпечен в транспортно отношение от главните артерии, които преминават в

непосредствена близост – булевард „Княгиня Мария Луиза” от север, булевард „Сливница” от юг, булевард „Христо Ботев” от изток и улица „Опълченска” от запад. В съседен квартал се намира и Пета градска болница, което превръща мястото в подходящо за разполагане на сграда със социален характер, обитавана от възрастни и хора в неравностойно положение. Застройката се състои от три ръкава и един обединителен обем. Така се оформят две изцяло отворени на юг дворни

пространства, с богато озеленяване и единствено пешеходно движение. Едното от тях представлява своеобразен площад, наситен с обществен интерес и подходящ за социални контакти. Другият двор е в по-тихата част на комплекса. Сградата е с пет надземни и едно подземно ниво. На партерно ниво се намират двата приемни блока на комплекса, както и малък медицински център. В симетрично разположеното крило на сградата са проектирани фризьорски салон и център за комплексно обслужване. В сутерена се разполага малка столова с разливна. Залата за хранене получава естественото си осветление от две богато озеленени атриумни пространства. На последния етаж е проектиран кафе – бар с панорамна гледка на югозапад. На трите жилищни етажа са проектирани общо 34 жилищни единици, предназначени за един или двама обитатели. На всяко от жилищните нива се намира обществено пространство, като на всеки етаж то изпълнява различна функция - малка зала за събирания по различни поводи, тихи кътове с мека мебел и зони за развлечение и хоби. В обемно – пространственото изграждане на сградата основен принцип е симетрията. В центъра на композицията е кубичен обем, който приютява обществените функции на етажите. Във фасадното изграждане на крилата стремежът е за ясно разграничаване на обемите, за което спомага и редуването на различни материали – минерална мазилка в два нюанса, дървена обшивка и гранитна облицовка.