В зависимост от Вашите нужди или изискванията на инстанциите за получаване на Разрешение за строеж, проектът може да се състои от една или повече от следните части:

 • „Архитектура“,
 • „Конструкции“,
 • „Електротехническа“,
 • „ОВиК (Отопление, вентилация и климатизация)“,
 • „ВиК (Водоснабдяване и канализация)“,
 • „Геодезия“,
 • „Ландшафт“,
 • „Пожарна безопасност“,
 • „Технологична“ и други.

Освен това може да избирате и фазата, на която да се изготви проектът. Отново разполагате с една или повече от следните опции:

 • „Предпроектни проучвания“ – създаване на обща предварителна концепция за сградата, определяне на визия и посоки на развитие на проекта;
 • „Идеен проект“ – конкретизиране на архитектурното решение, маркиране на конструктивните елементи и инсталационни мрежи в сградата. Може да послужи за получаване на Разрешение за строеж;
 • „Технически проект“ – пълно и точно изясняване на всички строителни елементи, така че да може да се построи сградата. Проектиране и съгласуване на всички части. Служи както за получаване на Разрешение за строеж, така и за изпълнение.
 • „Работен проект“ – на практика представлява Технически проект, допълнен с всички детайли, схеми и параметри, необходими за качествено изпълнение на сградата. Често тяхната необходимост възниква по време на самото строителство. Също може да послужи както за получаване на Разрешение за строеж, така и за изпълнение.

Цената за проектиране зависи от много фактори и е различна при всяка отделна задача. Единичната ставка е в лева / кв.м от разгънатата застроена площ. За да получите индивидуална оферта за проектиране на Вашата сграда, се свържете с мен.

Връзка с мен