Сглобяеми къщи

Сглобяеми къщи

Q&A: Сглобяеми къщи

Най-широкото разпространение на сглобяемия метод у нас е през 70-те и 80-те години, когато са построени 90% от панелните жилищни комплекси. Макар че след промените подотрасълът почти изчезва, напоследък се наблюдава възраждане на тази технология. Този път тя намира реализация в нискоетажните еднофамилни жилищни сгради. Лесното изпълнение, бързината и сравнително ниската цена са причините за бързото популяризиране на тези къщи и вили. На пазара има много фирми, които предлагат цялостна услуга – от проектиране, през узаконяване до строителство до ключ. Има няколко важни неща обаче, които човек трябва да знае, преди да се заеме с начинанието, наречено сглобяема къща… 

Q&A: Защо да предпочетем сглобяемата пред монолитната къща?

Предлагам ви една кратка сравнителна характеристика между двата метода на строителство:

  • Цена – определено в полза на сглобяемите къщи, поради икономичността на използваните материали и по-ниските разходи за труд, механизация и транспорт. Интересен е фактът, че цената им за м2 намалява с увеличаването на застроената площ, докато при монолитните сгради зависимостта е правопропорционална;
  • Срок за изпълнение – тук отново печелят сглобяемите къщи. Предварително изработените в производствен цех типови елементи се транспортират и монтират на строителната площадка. Така целият строителен процес е минимално зависим от атмосферните влияния;
  • Свобода на архитектурните решения – монлитният метод винаги е бил на челна позиция по този показател. Макар че съвременните технологии на производство налагат минимални ограничения в композирането и съчетаването на елементите, архитектите все още се чувстват много повече с развързани ръце, когато разчитат на добрия стар стоманобетон.
  • Устойчивост на земетръс – тук победител категорично са сглобяемите конструкции поради по-малкото им собствено тегло;
  • Пожароустойчивост – определено стоманобетонните елементи печелят по този показател. Всеизвестно е, че както дървото, така и стоманата като основни материали за носещите конструкции на сглобяемите къщи, са неустойчиви на огън и имат нужда от допълнителна защита. На пазара обаче изобилства от материали, които надеждно решават този проблем;
  • Енергоефективност и екологичност – категоричен победител тук е сглобяемата технология. Този тип сгради изпълняват всички топлотехнически изисквания за икономичност и оптимизиране на изразходваната енергия, като най-добрите примери достигат дори показателите на пасивна сграда. Строителството им се извършва почти изцяло от екологично чисти материали, а количеството на отпадъците е сведено до минимум. Очевидно е, че по повече показатели печелят сглобяемите конструкции. Преценката обаче остава индивидуална според приоритетите на обитателите. Затова изборът оставям изцяло на вас!

Q&A: Сглобяемата къща със същия статут ли е като монолитната?

И двата типа сгради се разглеждат като част от основното застрояване в имота. Проектирането им се извършва след издаване на виза от общината, а разрешенията за строеж и ползване се получават само, ако те отговарят на всички нормативни изисквания.

Q&A: Какви типове сглобяеми къщи има?

По света съществуват разнообразни възможности за изграждане на сглобяеми къщи. Пример за един от тях е представен на следващите страници. Типовете, които масово се предлагат в България, се класифицират според материала на носещата си конструкция на дървени и стоманени и притежават следните характеристики:

  • Сглобяеми къщи с дървена конструкция – Носещите елементи са колони, греди и укрепващи талпи. Основата е стандартен монолитен тип – стоманобетонна фундаментна плоча. При едноетажния вариант подът е оформен от топлоизолация, циментова замазка и настилка (паркет, гранитогрес, теракот и др.). Ако къщата е на две нива, констукцията на междуетажната плоча представлява осъвременен вариант на добре познатия гредоред. В този случай върху дървените елементи се монтира т.нар. сух под, състоящ се от топлоизолационен слой и гипсофазерни плоскости. Между гредите се поставя минерална вата, а от долната им страна се изпълнява окачен таван от гипскартон. Стените се състоят също от минерална вата, поставена между дървените колони и затворена от двете страни с OSB (подобен на шперплат материал) и гипсфазер. Този тип конструкции позволяват свобода при фасадното третиране (мазилка, дървена обшивка, облицовка и др.) на външните стени. Продукти и системи за сухо строителство се предлагат у нас от фирма Knauf България;
  • Сглобяеми къщи със стоманена конструкция – скелетът е изграден от колони, греди и диагонални противоветрови връзки. Всъщност, материалът е единствената съществена разлика между двата метода. Фундаментните, подовите и стенните конструкции се изпълняват по идентичен начин, като тук по-голямо внимание се обръща на изолирането на самите носещи елементи, тъй като не е тайна за никого, че стоманата е много по-топлопроводима от дървото. Целта е да се избегнат т.нар. термомостове.